Beleid

Het is voor ABK Kunststoffen van levensbelang om de eisen en verwachtingen van haar stakeholders te kennen. Om hieraan invulling te geven, hebben wij een Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet wat voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015.

Hierin is geborgd dat de eisen en verwachtingen van relevante stakeholders geïnventariseerd worden en dat, indien noodzakelijk, passende maatregelen worden genomen om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Om invulling te geven aan de gestelde eisen, worden jaarlijks meetbare kwaliteitsdoelstellingen opgesteld. ABK Kunststoffen wil daarmee aan de eisen en verwachtingen van stakeholders voldoen en de klanttevredenheid verbeteren.

Het streven is een continue verbetering van het Kwaliteitsmanagementsysteem. Hiertoe worden jaarlijks interne audits uitgevoerd en wordt het systeem geëvalueerd via de directiebeoordeling. In die directiebeoordeling worden de eisen en verwachtingen van stakeholders opnieuw beoordeeld op actualiteit en worden verbeteracties omgezet naar nieuwe doelstellingen.