WLTP & RDE

De NEDC-certificeringsprocedure wordt opgevolgd door de 'Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure' (WLTP) voor het vaststellen van verbruiks- en emissiewaarden. De sinds 1992 in Europa gebruikte NEDC is oorspronkelijk als theoretische meetrit ontwikkeld. Een moderne certificeringsprocedure moet echter meer met de realiteit overeenkomende waarden opleveren. Dit is een eis waaraan de NEDC-procedure niet meer kon voldoen. Daarom is op initiatief van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) de WLTP-procedure ontwikkeld. De nieuwe WLTP-cyclus is gebaseerd op empirisch vergaarde, werkelijke rijgegevens en is daardoor duidelijk representatiever. 

Bovendien wordt de uitstoot van schadelijke stoffen bij de nieuwe certificeringsmethode gemeten terwijl het voertuig daadwerkelijk op de weg rijdt. De vaststelling van 'Real Driving Emissions' (RDE) moet ervoor zorgen dat emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden en het aantal deeltjes niet alleen onder laboratoriumvoorwaarden niet worden overschreden, maar ook niet in het reële wegverkeer. 

ABK Kunststoffen kan bij ombouw van een voertuig ook de bijbehorende WLTP-berekeningen aanleveren. Deze zijn nodig om het voertuig in Nederland in te voeren. 

Meer weten over WLTP? Kijk op www.wltp-info.nl